Sunday, December 15, 2013

Christmas concert and worship

We had at least 200 people present tonight at our church in Termoli at the Christmas service and concert. Several churches came together from the region to fellowship and worship together. 
It was really nice!
Legalább 200-an voltak ott ma este az imaházunkban, Termoliban a karácsonyi istentiszteleten es koncerten. Számos gyülekezet volt képviseltetve a régióból. Nagyon szép alkalom volt! 

Toni (elder in Termoli church) is greeting the assembly
Toni (a Termoli gyülekezet egyik vezetője) üdvözli a jelenlevőket 

The worship time was very nice, great music, beautiful singing. Many familiar songs... it was fun singing them in Italian.
A dicsőítés nagyon szép volt, zene nagyszerű, sok ismerős ének....amiket érdekes volt olaszul énekelni. 

This is Filomena introducing Regin, who was teaching tonight. On all my shots her hand is in motion! Typical Italian... Awesome! :) 
Filomena bemutatja Regint, aki az igét hirdette ma este. Az összes képen Filomena keze mozgásban volt! Tipikus olasz...haha!! :) 

During coffee break Filomena entertained the kids with songs with motions. 
Benjamin is wearing the red backpack. 
A kávé szünet alatt Filomena mutogatós énekekkel szórakoztatta a gyerekeket. 
Benike is ott áll, piros hátizsákkal. 
This kids thing was in the coffee break thus people are walking around. 
Ez a gyerek enekles a kaveszunetben volt, ezert jarkalnak az emberek :)

No comments:

Post a Comment

What do you think?/ Mit gondolsz?