Monday, July 19, 2010

More stories form Hungary

 We are half-way through our fabulous trip to Hungary.  We are so thankful to the Lord that He made this visit possible. It is lovely to visit with our family, friends and  church.
Here are a few more  interesting things from HUNGARY! 
 Mesés Magyarországi utazásunk felénél járunk.  Annyira hálásak vagyunk az Úrnak, hogy lehetővé tette ezt a látogatást. Olyan szuper időt tölteni a családdal, barátokkal és a gyülekezetünkkel!
Úgyhogy álljon itt most még néhány  érdekesség Magyarországról!
 We walk a lot! I mean.... we walk EVERYWHERE!
It is so convenient and easy. And a good exercise too! So who needs a car? The only thing that is not so comfortable sometimes is the heat. But unlike Missouri here it cools down very quick around 6PM. 
Nagyon sokat sétálunk! Tulajdonképpen MINDENHOVA gyalog megyünk. Ez a legkényelmesebb, legegyszerűbb. És jó testmozgás! Úgyhogy kinek kell az autó? Az egyedüli dolog, ami nem mindeig kellemes, az a hőség. De Missourival ellentétben itt este 6 óra körül kellemesen lehűl a levegő. 


#618 Entaeyen's little aquarium :-)#616 Belle's cute wagon#564 - Laura's wagon full of cute purry creatures =^..^=#564 Laura's cute wagon of chickies :-)#541 Maggie's cute wagon :-)#377 Cecy7a's cute little fishy :-)#363 Dhini's little girl riding on the train :-)P i x e l   T r a i n
If we want to go to the city, we just take the bus or the train (mostly the bus). Once in the city we usually walk but there is excellent public transportation too. (tram, bus, train, trolley bus)
P i x e l   T r a i n #001 - Angelique's hopping bunny wagon#002 Bianca's little windmill.  I visited Holland when I was a little girl & I remember seeing some just like this.  :-)#136 Robin's goldfish wagon :-)#267 - Joyck's wagon#301 Jessica's little bunny wagon :-)#321 - V4NY's cute wagon :-)#351 - Mischi's wagon
Ha mondjuk Debrecenbe akarunk menni, akkor buszozunk vagy vonattal megyünk. (általában buszozunk) Debiben pedig gyalogolunk, de helyi közlekedés is nagyon jó. (busz, vonat, villamos, troli)
The bus is cheap and it takes you anywhere. The city of Debrecen is about 25 minutes from Edina`s hometown. It costs about a dollar fifty.
There is usually no AC on the bus so it could get HOT! Especially if there are a lot of people squeezed on the bus. ベレー女のこベレー女のこ女のこ2女のこ2ベレー女のこベレー女のこベレー女のこ女のこ2女のこ2ベレー女のこ
A busz elég olcsó és elvisz mindenhova. Debrecen kb. 25 percre van Böszörménytől. Kb. 1 dollár 50 centbe kerül egy jegy. Általában nincs légkondi a buszokon így eléggé bemelegedhet. Főleg ha egy csomó ember szuszakolódik fel. ベレー女のこベレー女のこベレー女のこ女のこ2ベレー女のこ女のこ2ベレー女のこベレー女のこ
ハート水玉(濃ピンク)Last Saturday we went to the baptism ceremony of our church. They had 6 people getting baptized. This is a church that we can call home in Hungary. There is excellent teaching, great leadership, strong prayer background, fellowships and lots of love which draws a lot of people. ハート水玉(濃ピンク)
ハート水玉(濃ピンク)Múlt szombaton a gyülekezetünk bemerítésére mentünk, ahol 6 új bemerítettnek örülhettünk. Igazán otthonunknak hívhatjuk ezt a gyülekezetet. A tanítás kiváló, nagyszerű vezetők, erős imaháttér, közösségépítés és sok sok szeretet, ami sok embert vonz oda. ハート水玉(濃ピンク)
All year we have been dreaming about our favourite Middle-Eastern restaurant, the EFFENDI. We love their lamb gyros. It is simply delectable!
Egész évben arról ábrándoztunk, hogy újra az EFFENDI-ben ehetünk. Ez egy közel-keleti étterem Debrecenben. A gyros-uk egyszerűen elmondhatatlanul finom! 
--------
A lot of traffic lights have timers to tell you when the light is gonna change. Quite handy!
Sok közlekedési lámpa fölött van számláló, hogy tudd mikor fog váltani. Nagyon hasznos!
 Benjamin`s VERY FIRST bus ride!
Benike első buszozása! 


Edina`s mom and dad have 3 gardens in which they grow all kinds of vegetables and fruits. Edina`s mom goes out to the market in the weekends and sells her produce. On the picture: She had just finished at the market.  
Edina szülei 3 kertben is termelnek zöldségeket amiket aztán Edina anyukája elad a piacon. A képen éppen piacolás után vagyunk. 
ハート水玉(灰)We spoke at Edina`s grandparents` church last Sunday. We talked about tribal missions which is not a familiar thing in Hungarian churches. They were very interested and had lots of questions.
ハート水玉(灰)Múlt vasárnap Edina nagyszüleinek a gyülekezetében beszéltünk főleg a törzsi misszióról. Nem sokat tudnak erről a magyar gyülekezetekben. De nagyon érdeklődőek voltak és sok kérdésük is volt. 


The other day we took Benjamin to the public beach which he LOVED! Especially the other kids` toys!
Pár napja elvittük Benikét a strandra amit nagyon élvezett. Különösen a más gyerekek játékait. 
 It is a neat opportunity to hang out with Edina`s elderly grandparents. They are believers and love their youngest great grandchild! Edina was able to take several videos of her grandparents telling old stories like how they had met or stories from their childhood.
Nagyszerű egy kis időt tölteni a papákkal mamákkal is.  Edinának nagyon jól sikerült videófelvételeket sikerült készítenie ahogy nagyszülei régi történeteket meséltek többek között arról, hogy annak idején hogyan találkoztak. 
 Edina`s brother, Adam and his fiancee, Enikő. They are working on their first apartment which we went to see this afternoon.
 Edina tesója, Ádi és menyasszonya, Enikő első lakásukon dolgozgatnak. Azt mentünk el megnézni. 


 We love MAGNUM Ice Cream Bars! Did you know that there are no calories in them if no one sees you eating them???


Nagyon szeretjük a MAGNUM jégkrémet! Tudtad, hogy nincs benne kalória ha senki nem látja, hogy megeszed???
Fruits and VegetablesVery common. Vegetable stand on the street.
The produce is always fresh and it is closer than the market.
Nagyon népszerű. Zöldséges az utcán. Az áru mindig friss és közelebb van, mint a piac. 

No comments:

Post a Comment

What do you think?/ Mit gondolsz?