Saturday, May 14, 2011

Question #1

We are so grateful that so many of you have oddles and oddles of questions about this awesome ministry that we are joining! noko We thought it would be proper to post a question or two a week with an elaborate answer so we can all get a little more familiar with the ins and outs of  tribal living and the process of tribal church planting. 傘 
So please, if you have any questions whatsoever, or if you have something that is bugging you, or if you are just curious about something, don`t be shy, shoot us an email to scott_edina@yahoo.com. We would love to hear from you! きらきら 

Örülünk, hogy sokótoknak vannak kérdései a szolgálatunkkal kapcsolatban.
noko Úgy gondoltuk, helyénvaló lenne ezeket a kérdéseket formálisan is megválaszolni, hogy mindannyian jobban megismerkedjünk a törzsi gyülekezetplántálási munka folyamatával. 傘
Úgyhogy ha van bármilyen kérdésed, ne habozz, küldj egy email-t nekünk a scott_edina@yahoo.com-ra.きらきら   


Till then.... Addig is.... 


Here is Question #1: What is this ministry you are talking about?
Tribal hunter
盆栽Well... In a well-fare country like the United States it is very easy to take a lot of things for granted. For example opening our Bibles or being able to go to church. In most countries people are being persecuted and killed for their faith in Jesus Christ. In other countries there are still millions and millions of people who have never heard the name of Jesus! Can you imagine that? There are still thousands of language groups with millions of people who had lived so isolated in the jungle for thousands of years that they did not have any Christian influence!注意
Jöjjön az 1. kérdés: Mi ez a szolgálat, amiről beszéltek? 
Hát... egy jóléti államban, mint például az Egyesült Államok, nagyon könnyű egy csomó dolgot készpénznek venni. Például hogy bármikor kinyithatjuk a Bibliánkat és olvashatjuk, vagy hogy gyülekezetbe mehetünk. A legtöbb országban a hivőket üldözik és megölik a hitükért. Más országokban még mindig több millió ember van, akik soha de soha nem hallottak Istenről, és nem hallották Jézus nevét. El tudod ezt képzelni? Még mindig több ezer népcsoport van, akik olyan elszigetelten élnek a dzsungelben több ezer éve, hogy semmilyen keresztyén hatás nem érte őket.  
These tribal people live in constant fear of spirits. Their animistic beliefs keep them in bondage. Their whole life is wrapped around pleasing the spirits. They die every day and go to hell. They have no hope unless they hear the gospel and find out that they DO have a chance!!! They can be free!
Ezek a bennszülött, törzsi emberek állandó félelemben élnek a szellemektől. Animista hiedelmeik állandó rettegésben tartják őket. Egész életük arról szól, hogy a démonokat nehogy megharagítsák és átkot hozzanak magukra. (Még több info az animizmusról ITT) Minden egyes nap több ezren halnak meg remény nélkül. Nem tudják, hogy  nem kellene kárhozatra jutniuk. Van remény! Szabadok lehetnek az Úr Jézusban. Már nem kell félniük a haláltól és a démonoktól!!注意 
プレゼントMy husband and I are missionaries with New Tribes Mission. In November of 2012 we will move to Indonesia where we will live among a primitive tribal group in order to share the gospel of Jesus Christ with them. We will have to build our own house, use solar panels in order to have any electricity, and collect rainwater or water from a local creek or river to have running water. I will have to cook, clean, and home school my kids all while being part of a team that will create an alphabet for the tribal people, teach them to read and write their own language, translate the Bible, Bible lessons, and other literacy materials in the language. On top of all this it will be 100 degreesたいようwith 99% humidity汗and there will be no air conditioning.女のこ(泣)2


 The task seems impossible, the road is long and bumpy, but we never forget where our strength comes from every day and who is doing the tremendous changing work in people`s hearts! 
プレゼントA férjem és én misszionáriusok vagyunk az Új Törzsek Misszióval. 2012 novemberében Indonéziába költözünk majd, ahol egy primitív bennszülött törzsben élünk majd évekig azért, hogy az evangéliumot egy nap majd megoszthassuk velük a saját nyelvükön. Nekünk kell majd felépítenünk a saját házunkat, napelemeket felszerelni, hogy legyen áramunk, esővizzel és a folyóból vagy patakból hozott vizzel üzemeltetjük majd a vizvezetéket. Mosok, főzök, takarítok és otthon tanítom a gyermekeinket mialatt a törzsi nyelv ábécéjének magalkotásában, biblia-leckék megírásában segédkezem, valamint a bennszülöttek írás-olvasás tanításában, Biblia fordításban és más írásbeli anyagok fordításában. Tetézd ezt még meg 40 fokos átlaghőmérséklettelたいよう és 100 %-os páratartalommal汗 egész évben. És NINCS légkondi!!!女のこ(泣)2


A feladat lehetetlennek tűnik, az út pedig göröngyösnek és hosszúnak, de soha nem felejtjük el honnan jön az erőnk minden nap és ki az aki az emberek szívében a változást kimunkája. 

No comments:

Post a Comment

What do you think?/ Mit gondolsz?